Bobolicka sieć współpracy

31.10.2020

A A A

Zachodniopomorska Policja www.szczecin.kwp.gov.pl


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego http://www.pinb.pl


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny www.pssekoszalin.pis.gov.pl


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl


a\Agencja Nieruchomości Rolnych www.anr.gov.pl


Urząd Skarbowy www.izba-skarbowa.szczecin.pl


Główny Urząd Statystyczny www.stat.gov.pl


Starostwo Powiatowe w Koszalinie www.powiat.koszalin.pl


Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie www.pup.koszalin.pl


Departament Pożytku Publicznego: www.pozytek.gov.pl


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: www.mpips.gov.pl


Portal Organizacji Pozarządowych: www.ngo.pl


Senat i organizacje pozarządowe: www.senat.gov.pl/ngo/index.htm


Fundusze Strukturalne: www.funduszestrukturalne.gov.pl


Krajowy Ośrodek EFS: www.roefs.pl


Regionalny Ośrodek EFS www.koszalin.roefs.pl


Wolontariat: www.wolontariat.ngo.pl


Usługi dla organizacji pozarządowych: www.free.ngo.pl


FRSO Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego: www.frso.pl


Europejski Fundusz Społeczny: www.efs.gov.pl


Fundacja im. Stefana Batorego: www.batory.org.pl


Fundusz dla organizacji pozarządowych: www.cofund.org.pl


Fundusze online: www.funduszeonline.pl


Centrum Wolontariatu: www.wolontariat.org.pl


Polsko - Amerykańska Fundacja Wolności http://www.pafw.pl


Fundacja Wspomagania Wsi http://www.fww.org.pl/polski/index.htm


Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych http://www.kcwis.org.pl/index.php


Fundacja Centrum Innowacji Przedsiębiorczości w Koszalinie http://www.fundacja.koszalin.pl/fundacja.html


Fundacja Nauka dla Środowiska http://www.ndsfund.man.koszalin.pl


Fundacja Środkowopomorska Grupa Działania www.lepszawies.pl


Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania http://www.pomerania.org.pl/aktualnosci.php


Program Równać Szanse http://www.rownacszanse.pl


Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego http://www.rpo.wzp.pl


PFRON - Państwowy Fundusz Rechabilitacji Osób Niepełnosprawnych http://www.pfron.org.pl


Kuratorium Oświaty w Szczecinie http://www.kuratorium.szczecin.plhttp://www.ngo.powiat.koszalin.pl
http://www.bobolice.pl/1procent-w-gminie-Bobolice/995
http://www.ngo.pl
http://bobolice.pl/Galeria/71
http://www.bobolice.pl/Zostan-dawca/1552
http://www.bobolice.pl/ZDROWA-GMINA/1315
http://www.sportowapolska.eu
https://bobolice.esp.parseta.pl/
http://mapa.pf.pl/linkdotejstrony.html#S-pCdUzpcup
http://bobolice.pl/Archiwum/74
http://monitorpolski.gov.pl
http://dziennikustaw.gov.pl
http://www.wzp.pl
http://www.szczecin.uw.gov.pl
http://www.bobolice.pl/program-profilaktyki-chorob-serca/107
http://www.rpo.wzp.pl
http://www.ewt.wzp.pl/
http://www.prow.wzp.pl
http://www.lepszawies.pl
http://www.parseta.pl
http://www.pomerania.org.pl/aktualnosci.php
http://made-in-koszalin.pl/

Szczegółowa prognoza pogody