Bobolicka sieć współpracy

31.10.2020

A A A

bobolice-874.jpg

Bobolice - malownicze miasto położone w uroczej dolinie, przecięte dwoma głównymi szlakami biegnącymi z Warszawy i Poznania do Kołobrzegu. Do miasteczka prowadzi siedem dróg, podobno są one na miejscu tych dróg, którymi kiedyś, wg legendy siedmiu braci, z siedmiu miejsc wyruszyło w świat w poszukiwaniu szczęścia. Szczęście to odnaleźli właśnie w Bobolicach. Można by rzec, że wszystkie drogi prowadzą do Bobolic...Gminę Bobolice należy postrzegać jako mikroregion nieskażonego środowiska przyrodniczego i wybitnych walorów krajobrazowych. Zróżnicowana morfologia terenu, duża lesistość i duża ilość jezior polodowcowych jest swoistym "darem matki natury", który sprawia, że gmina Bobolice jest rajem dla miłośników przyrody. Znajdują się tutaj rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu, zespół przyrodniczo - krajobrazowy, użytki ekologiczne i strefy ochronne ptaków drapieżnych, pomniki przyrody żywej i nieożywionej i inne cenne elementy przyrody.


Blisko Bobolic, tuż przy nieczynnym, przecinającym miasto nasypie kolejowym, na łąkach króluje pełnik europejski. Na Podkarpaciu i Tatrach, gdzie jest popularny, pełnik nazywany jest różą górską, górską różyczką lub różą żółtą. Jest gatunkiem rosnącym dziko w całej Europie. W Polsce obecny jest głównie na niżu jako roślina wilgotnych łąk, widnych zarośli, obrzeży wilgotnych lasów. W Bobolicach znajduje się jego najbardziej na północ wysunięte stanowisko. Tworzy imponujące kwietne kobierce. To właśnie kwiaty są atutem pełnika. Cytrynowo - złocisto -żółte rozkwitają w maju. Pełnik jest rośliną prawnie chronioną. Należy do tych roślin, które, niestety, na naszych łąkach spotykamy co raz rzadziej. Botaniczna nazwa tego gatunku to Trollius europaeus. Troll jest wyrazem starogermańskim, oznaczającym kulistość. Według lokalnej legendy jego nazwa wzięła się od pełni księżyca, podczas której został po raz pierwszy zauważony. Jego kulisty kształt przypominał pełnię, stąd został nazwany pełnikiem.Najważniejszymi elementami charakteryzującymi gminę pod względem przyrodniczym są: unikalne jeziora oligotroficzne z roślinnością lobeliową, zachowana roślinność mszarna na torfowiskach kotłowych (torfowiska wysokie), roślinność związana z dolinami rzecznymi, wąwozami i jarami, w tym bogate łęgi przystrumykowe, liczne źródliska, torfowiska źródliskowe i mechowiska oraz rozległe połacie buczyny pomorskiej i grądu środkowoeuropejskie.photo-12.jpg

Miasto Bobolice położone jest pomiędzy dwoma dużymi ośrodkami administracyjno - Gmina i gospodarczymi - Koszalinem i Szczecinkiem. Po reformie administracyjnej w 1998r. i zlikwidowaniu województwa koszalińskiego Gmina Bobolice wchodzi w skład powiatu koszalińskiego a ten przynależy do województwa zachodniopomorskiego ze stolicą w Szczecinie. Pod względem administracyjnym podlega powiatowi koszalińskiemu i wojewodzie zachodniopomorskiemu. Gmina Bobolice sąsiaduje z gminami Grzmiąca i Tychowo od zachodu, Manowo i Polanów od północy, Biały Bór od wschodu i Szczecinek od południa.
Pod względem geograficznym niemal cały teren gminy znajduje się w jednostce fizycznogeograficznej 314,47 Pojezierze Bytowskie. Tylko mały obszar położony na północy od Pradoliny Pomorskiej zaliczony został do jednostki 314,46 Wysoczyzna Polanowska, a podobnie mały obszar na południe od Porostu do jednostki 314,67 Równina Charzykowska. Pod względem klimatycznym gmina znajduje się częściowo w krainie klimatycznej "Pas północny Pojezierza Pomorskiego" - niższa część północna i zachodnia, częściowo w krainie Pojezierze Miastecko- Bytowskie - pozostały obszar.

Przez miasto i gminę przepływa rzeka Chociel o długości 23 km., wpadająca do Radwi, dopływu Parsęty.Przez gminę przebiega południkowo droga krajowa Nr 11 Kołobrzeg - Koszalin - Bobolice - Szczecinek - Poznań oraz droga krajowa Nr 25 Bobolice - Biały Bór - Człuchów z odgałęzieniami do Bydgoszczy i Warszawy. W Bobolicach krzyżuje się dużo dróg wojewódzkich i dróg krajowych regionalnych. Charakterystyczną cechą układu drogowego miasta i gminy jest to, iż gmina obsługiwana jest przez drogi, które promieniście rozchodzą się z Bobolic.


Środowisko przyrodnicze


Z ogólnej powierzchni 16.500 ha przypada na lasy, 1.300 ha na łąki, 516 ha na jeziora. Cały obszar gminy, położony w strefie moren czołowych i jest silnie zróżnicowany pod względem wysokości (od 65 do 216,6m n.p.m.). Charakteryzuje się dużą ilością dolin i wzniesień z oczkami wodnymi i strumykami. Wysokie walory krajobrazowe to również około 100 jezior, w tym 16 o powierzchni od 5 do 55 ha i kilkadziesiąt małych od 0,5 do 1 ha o łącznej powierzchni - 354 ha. Jeziora te charakteryzują się wyjątkową czystością wód. Do największych istnieje bardzo dogodny dojazd. W wielu jeziorach znajdują się piaszczyste dna idealne dla zorganizowania kąpielisk. Każde z jezior, przylega do lasów co stwarza możliwości organizowania biwaków. Brzegi są dostępne dla turystów. Wędkarstwo - jeziora zasobne są w różne gatunki ryb. Dominują leszcz, węgorz, karp, szczupak, lin, okoń, płoć. Są również rzadkie gatunki ryb jak sieja w jeziorze Chlewo i sandacz w jeziorze Trzpień. Tak więc można wędkować spławikowo jak też spiningować. Ponadto dla spiningistów, amatorów ryb łososiowych polecić można rzekę Chociel, w której żyją pstrągi potokowe oraz górną Radew, w której również można złowić pstrąga potokowego, lipienia oraz troć.


Na terenie gminy prawną i formalną ochroną objęte są następujące tereny i obiekty: Rezerwat przyrody "Buczyna" o pow. 9,78 ha w leśnictwie Chociwle; Rezerwat przyrody "Jezioro Piekiełko" - jezioro lobeliowe o głębokości 26 m i pow. 9,95 ha w Nadleśnictwie Bobolice; Rezerwat przyrody "Jezioro Szare" - jezioro lobeliowe o głębokości 9 m i pow. 8,30 ha w Nadleśnictwie Bobolice; Zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Dolina rzeki Chociel"- położony powyżej Bobolic w strefie źródliskowej.


Ciekawe miejsca


photo-13.jpgDo najciekawszych miejsc należy zaliczyć "Panteon Pamięci Ofiar II Wojny Światowej". Jest zespołem epitafijno - nagrobkowym usytuowanym na cmentarzu komunalnym, zbudowany z myślą o uczczeniu pamięci wszystkich poległych i cierpiących wskutek działań wojennych, w imię wzajemnego pojednania i przebaczenia. Głównym motywem umieszczonym na obelisku Panteonu jest Krzyż Walecznych, symbolizujący najwyższe wyróżnienie dla poległych za wolność i zmarłych w kaźniach hitlerowskich. Upamiętnia ofiary cywilne drugiej wojny światowej bezpośrednio lub pośrednio związane z Bobolicami: poległych żołnierzy alianckich walczących z hitleryzmem, żołnierzy polskich ugrupowań partyzanckich, wybitne postaci ruchu oporu na Pomorzu, niewolników więzionych w jenieckich obozach niemieckich na Pomorzu oraz robotników przymusowych pracujących w rolnictwie i przemyśle na ziemi bobolickiej, na rzecz hitlerowskich Niemiec w latach 1939 - 1945. Autorem projektu i wykonawcą jest artysta rzeźbiarz Zygmunt Wujek. Po wybudowaniu Panteonu dodano jeszcze Grób Nieznanego Żołnierza, w którym w 1992 r. złożono szczątki trzech żołnierzy Armii Czerwonej, poległych w okolicach Bobolic na przełomie lutego i marca 1945 r.


Również na cmentarzu komunalnym znajduje się głaz poświęcony dawnym, tu pochowanym mieszkańcom Bobolic. Został postawiony wiosną 1990 r. staraniem Towarzystwa Ekologiczno - Kulturalnego z okazji 650 rocznicy nadania Bobolicom lubeckich praw miejskich. Na obelisku wyryty jest napis "Den Toten Bublitzern".


bobolice-873.jpg


Dla upamiętnienia ofiar, staraniem Towarzystwa Ekologiczno - Kulturalnego, w 50. rocznicę zakończenia II wojny światowej (w 1995 r.), na obrzeżach Bobolic, został wzniesiony Krzyż Pamięci. Po wsze czasy upamiętnia wielkie wojenne i powojenne przesiedlenia ludności, cierpienie pokolenia naszych ojców i dziadów, którzy wbrew własnej woli zostali po wojnie wyrwani ze swych ojczystych stron. Interesujący jest wystrój plastyczny monumentu. Najważniejszym jego elementem i przesłaniem dla wszystkich jest łacińska sentencja "In hoc signo vinces" (pod tym znakiem zwyciężysz), umieszczona na poziomej belce. Drugim elementem są trzy daty: 1939, 1945 i 1995. Dwie pierwsze przypominają początek i koniec II wojny światowej, a trzecia datę wzniesienia pomnika. W 2005 r., w 60. rocznicę zakończenia II wojny światowej i 10. rocznicę wzniesienia Bobolickiego Krzyża Pamięci, pod monumentem umieszczono 10 urn z ziemią przywiezioną z poświęconych cmentarzy starych ojczyzn boboliczan, mianowicie: Wilna, Lwowa, Chełmna, Sanoka, Siedlec, Warszawy, Kielc, Gniezna, Poznania i Chojnic. Informację o tym fakcie wyryto na kamiennej tablicy i umieszczono na przedniej ścianie cokołu.Kolejnym ciekawym obiektem jest Tablica i Krzyż upamiętniający pontyfikat Jana Pawła II. Powstał jako wotum dziękczynne za ponad ćwierćwieczy pontyfikat. Został odsłonięty i poświęcony 20 października 2005 r. Poświęcenia dokonał ksiądz biskup ordynariusz Kazimierz Nycz. Pomnik powstał dzięki zbiórce społecznej i sponsorom. Bryłę pomnika stanowi okazały granitowy głaz narzutowy. Na główny element wystroju składają się: metalowy krzyż papieski, płaskorzeźba wyobrażająca głowę Jana Pawła II oraz tablica w formie otwartej książki z sentencją "Musicie być mocni mocą swej miłości", 1920 - 2005, Papieżowi Janowi Pawłowi II, mieszkańcy miasta i gminy Bobolice".


photo-15.jpg


Nie można pominąć ciekawych obiektach architektury sakralnej na terenie miasta i gminy Bobolice. Pierwszym jest kościół Rzymsko-Katolicki p.w. Wniebowzięcia NMP. Został zbudowany w latach 1865 - 1886 na miejscu wcześniejszej świątyni. Budowla ta jest wykonana w stylu neogotyckim. Kościół usytuowany jest w północno - zachodniej części miasta, na zachód od położonego centralnie rynku. Prezbiterium zwrócone ma w kierunku zachodnim. Po stronie południowo - zachodniej kościoła w niewielkiej odległości znajdują się dwa budynki ustawione u podnóża skarpy kościelnej, które mieszczą plebanię i kaplicę greko - katolicką. W kościele znajdują się neogotyckie organy wraz z prospektem i szafą organową z 1886 r. powstałe w warsztacie Barima Grüneberga ze Szczecina, sygnowane jako op. 469. Są jednym z największych tej firmy zachowanych instrumentów o trakturze mechanicznej - stożkowej oraz jednym z najbogatszych brzmieniowo instrumentów organowych na terenie Pomorza. Stanowią one również najcenniejszy element wyposażenia kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Bobolicach, objęty rejestrem pod numerem B-76 z dnia 28.08.2008 r.


Kolejnym ciekawym obiektem sakralnym jest neogotycki kościół rzymsko-katolicki p.w. Jana Chrzciciela w Chmielnie. Zbudowany został od podstaw w 1925 r. z głazów narzutowych i pustaków cementowych naśladujących ciosy kamieniem, na planie prostokąta, z prostokątnym prezbiterium i zakrystią oraz kwadratową wieżą, z prostokątnymi kruchtami po bokach. Wnętrze jest jednonawowe. Jest to budowla unikatowa w skali regionu z uwagi na rodzaj materiału użytego do budowy murów.


Kościół rzymsko-katolicki p.w. M.B Częstochowskiej w Głodowej jest przykładem świątyni przebudowywanej od czasu średniowiecza. W XVII w. gotycka świątynia z XV w. została rozbudowana o barokową część wschodnią, pełniącą dziś funkcję prezbiterium, z kryptą grobową. W XIX w. rozebrano średniowieczną nawę i na jej miejsce postawiono w 1870 r. nową z nieregularnych kamieni granitowych. Zbudowana została w stylu neoromańskim. Kościół o zachowanej bryle i detalu architektonicznym stanowi przykład łączenia różnych epok stylowych i jako element kulturowego krajobrazu jest świadectwem ciągłości lokalnej historii. W latach 1945-79 należał do gminy prawosławnej.


Następna ciekawa budowla sakralna to kościół rzymsko-katolicki p.w. Świętego Jakuba Apostoła w Goździe. Jest to kościół neogotycki, zbudowany w II połowie XIX wieku na miejscu starej budowli średniowiecznej z nieregularnych gazów narzutowych i cegły na planie wydłużonego prostokąta z pięciobocznym prezbiterium, prostokątną zakrystią i kwadratową wieżą. Wnętrze jest jednonawowe. Architektura obiektu jest typowa dla XIX- wiecznego nurtu neostylów w budownictwie sakralnym Pomorza.

Kościół rzymsko-katolicki p.w. Bożego Ciała w Kurowie zbudowany jest z kamieni graniowych, obrobionych bloków i cegły. Na planie prostokąta z pięciobocznym prezbiterium, kwadratową zakrystią i wieżą, do której przylegają trójboczne klatki schodowe, wnętrze jednonawowe. Obiekt należy do grupy wczesno- neogotyckich świątyń budowanych od połowy do końca XIX w. na terenie powiatu koszalińskiego.


Kościół rzymsko-katolicki p.w. Świętego Piotra i Pawła w Kłaninie istniał już w okresie średniowiecza, co potwierdza protokół wizytacji z 1563, 1567 i 1575 roku, związany z sekularyzacją majątków kościelnych w okresie reformacji. Jego forma, ani lokalizacja nie są znane. Obecny kościół został wzniesiony w konstrukcji szkieletowej w XVIII wieku. Kościół w Kłaninie podlegał synodowi w Bobolicach, a jemu podlegały wsie Karsina i Grzybnica. W końcu XIX, ewentualnie na początku XX wieku, kościół został przebudowany i zyskał charakter świątyni neogotyckiej. Przedłużono mu nawę w kierunku wschodnim, wzmocniono fundamenty, przebudowano fasadę. Dobudowano też dwa aneksy boczne. Po II wojnie światowej świątynia została przejęta przez kościół katolicki i poświęcona w 29 VI 1947 roku. Początkowo był kościołem filialnym parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Bobolicach. Od 1970 do 1977 roku podlegał parafii w Wyszewie z siedzibą w Kłaninie. W 1977 roku dekretem biskupim utworzono w Kłaninie samodzielny wikariat, a 6 stycznia 1979 roku erygowano parafię.


widok na Bobolice

widok na Bobolice

widok na Bobolice od strony Doliny Chocieli

widok na Bobolice od strony Doliny Chocieli

Bobolicki Krzyż Pamięci

Bobolicki Krzyż Pamięci

Panteon Pamięci II Wojny

Panteon Pamięci II Wojny

Tablica i krzyż upamiętniające pontyfikat Jana Pawła II

Tablica i krzyż upamiętniające pontyfikat Jana Pawła II

http://www.ngo.powiat.koszalin.pl
http://www.bobolice.pl/1procent-w-gminie-Bobolice/995
http://www.ngo.pl
http://bobolice.pl/Galeria/71
http://www.bobolice.pl/Zostan-dawca/1552
http://www.bobolice.pl/ZDROWA-GMINA/1315
http://www.sportowapolska.eu
https://bobolice.esp.parseta.pl/
http://mapa.pf.pl/linkdotejstrony.html#S-pCdUzpcup
http://bobolice.pl/Archiwum/74
http://monitorpolski.gov.pl
http://dziennikustaw.gov.pl
http://www.wzp.pl
http://www.szczecin.uw.gov.pl
http://www.bobolice.pl/program-profilaktyki-chorob-serca/107
http://www.rpo.wzp.pl
http://www.ewt.wzp.pl/
http://www.prow.wzp.pl
http://www.lepszawies.pl
http://www.parseta.pl
http://www.pomerania.org.pl/aktualnosci.php
http://made-in-koszalin.pl/

Szczegółowa prognoza pogody