Bobolicka sieć współpracy

31.10.2020

A A A

ODBLOKUJ BOBOLICE


O CO CHODZI ?


Przez miasto Bobolice przebiegają centralnie dwie krzyżujące się drogi krajowe: DK 11 i DK 25, na których w okresie czerwiec-wrzesień tworzą się zatory komunikacyjne zwane "korki". Sięgają one kilkunastu kilometrów w każdą ze stron. Jest to stan bardzo uciążliwy zarówno dla mieszkańców miasta jak i osób przejeżdżających przez Bobolice, tj kierowców i turystów jadących w kierunku:

- Koszalina, Kołobrzegu, Poznania, Wrocławia i Katowic, Bydgoszczy oraz Warszawy.

Taki stan rzeczy wpływa na chaos komunikacyjny w całym naszym regionie, stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz jest blokadą rozwoju turystyki nie tylko w Bobolicach.DLACZEGO W BOBOLICACH POTRZEBNE SĄ RONDA ?


1. Krzyżują się dwa bardzo ważne ciagi komunikacyjne:

a) DK Nr 11 łącząca aglomerację śląską z Poznaniem i Kołobrzegiem;

DK nr 25 łącząca Pomorze Środkowe z aglomeracją: bydgoską, kalisko-ostrowską oraz wrocławską;

b) DW Nr 171 prowadząca do Czaplinka, Złocieńca, Bornego Sulinowa, Połczyna Zdroju, Wałcza, Stargardu Szczecińskiego i Drawska Pomorskiego;

DW Nr 205 prowadząca nad morze i do Darłowa.

2. Zatory drogowe DK 11 sięgają 20-40 km DK25 5- 7 km !!!

3. Na obu DK 11 i DK 25 bardzo duża liczba samochodów ciężarowych. Znacznie przekraczająca średnią dobową obliczaną dla kraju. Dodatkowo utrudnia ruch.

4. Wysoki poziom natężenia w ruchu drogowym przez całą dobę.

5. Chaos komunikacyjny. Zagrożone bezpieczeństwo. Zniecierpliwienie i nerwy kierowców.

6. Niezadowolenie społeczne wobec instytucji państwowych w tym przede wszystkim Ministra Transportu, DDDKiA oraz samorządu.

7. Blokada rozwoju turystycznego regionu, w tym gminy Bobolice.

8. Niekorzystny wpływ na ochronę środowiska naturalnego.


TO NIE JEST JUŻ TYLKO PROBLEM BOBOLIC - TO JEST TAKŻE PROBLEM REGIONU !!!


Dokument pn: "ANALIZY RUCHU I ROZWIĄZANIA ZWIĄZANE Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA W CIĄGU DK 11 W M. BOBOLICE, WRAZ Z POPRAWĄ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA PRZEBIEGU DK 11 PRZEZ M. BOBOLICE"


Opis: Na podstawie koncepcji zleconej przez GDDKiA w 2011 roku został zaproponowany III wariant przebudowy obu skrzyżowań. Po wnikliwej analizie istotnych uwarunkowań wynikających z obecnego zagospodarowania terenu, istniejącego pasa drogowego, warunków ruchu oraz bezpieczeństwa komunikacyjnego ustalono, że budowa dwóch rond przyczyni się do skutecznego rozwiązania problemu komunikacyjnego w Bobolicach.


Koszt: ok. 5 mln złotych brutto.


DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ GMINĘ BOBOLICE


1. Udział przedstawicieli bobolickich władz w posiedzeniu Sejmowej Komisji Infrastruktury, która ma zając stanowisko - przygotować dezyderat w powyższej sprawie.


Zaproszenie na posiedzenie Sejmowej Komisji Infrastruktury, Warszawa 19 marca 2013r. - kliknij tutaj

(Nagranie z posiedzenia Komisji Infrastruktury, Warszawa 19 marca 2013r.) - Kliknij tutaj

Zdjęcia z posiedzenia Sejmowej Komisji Infrastruktury, Warszawa 19 marca 2013r. - Kliknij tutaj


2. Uczestnictwo przedstawicieli Samorządu bobolickiego w posiedzeniu Zachodniopomorskiego Zespołu Parlamentarnego, którego celem było wypracowanie działań w zakresie rozwiązania paraliżu komunikacyjnego. Efektem tego jest oficjalne pisemne stanowisko parlamentarzystów województwa zachodniopomorskiego wnioskujących o przyspieszenie budowy dwóch rond.


Zaproszenie na posiedzenie Zachodniopomorskiego Zespołu Parlamentarnego, Szczecin 25 luty 2013r. - Kliknij tutaj

Stanowisko Zachodniopomorskiego Zespołu Parlamentarnego, Szczecin 25 luty 2013r. - Kliknij tutaj

(Nagranie z posiedzenie Zachodniopomorskiego Zespołu Parlamentarnego, Szczecin 25 luty 2013r.)- Kliknij tutaj


3. Wystosowanie przez część parlamentarzystów województwa zachodniopomorskiego interpelacji

i zapytań poselskich do Pana Ministra oraz Marszałek Sejmu w przedmiotowej sprawie. Pozostałych parlamentarzystów, jako władze samorządowe ciągle mobilizujemy do takich działań.


Interpelacje poselskie

Poseł Czesław Hoc

Poseł Stefan Strzałkowski

Poseł Wiesław Suchowiejko


4. Skierowanie pism do starostów, prezydentów, wójtów oraz radnych miast położonych na trasie DK 11 i DK 25 z prośbą o podjęcie uchwał intencyjnych popierających starania Gminy Bobolice w rozwiązaniu problemu komunikacyjnego. Na dzień dzisiejszy otrzymaliśmy już 10 takich uchwał, jako znak solidarności z naszymi działaniami. Pozostali zadeklarowali podjęcie takich uchwał w najbliższym czasie.


Podjęte uchwały intencyjne:

Powiat Jarociński

Powiat Szczecinecki

Rada Miejska w Białym Borze


5. Zaangażowanie społeczeństwa, które najbardziej odczuwa skutki gehenny związanej z zatorami

w działania mające na celu szerokie rozpowszechnienie i nagłośnienie tematu ?bobolickich korków?.


6. Utworzenie przez gminę strony internetowej www.bobolice.pl link "Odblokuj Bobolice", na której systematycznie umieszczane są informacje oraz dokumentacja fotograficzna i filmowa przedstawiająca kilometrowe zatory komunikacyjne w Bobolicach. Polacy z całego kraju oddają systematycznie i wielokrotnie głosy poparcia dla podjętej przez władze samorządowe Gminy Bobolice inicjatywy.


Przykłady wypowiedzi użytkowników portalu - Kliknij tutaj


7. Zaangażowanie mediów, tj.: TVP Szczecin, TVP Polsat, rozgłośnia Radia Koszalin, gazeta "Głosu Koszalińskiego" i "Głosu Słupskiego" na łamach, których prezentowane były, są i będą relacje

z istniejącego problemu.


"Głos Koszaliński"

Letni koszmar - gigantyczne korki i rozjechane Bobolice

Rozjechane Bobolice


"Radio Koszalin"

Omiń weekendowe korki na DK 11 w Bobolicach


"TVP Szczecin"

Mieszkańcy Bobolic powiedzieli STOP

Kronika z dnia 7.08 2012 godz 18:00

Kronika z dnia 7.08 2012 godz 21:45


Strony Internetowe:

Jedziesz nad morze - omijaj Bobolice

Pomysł na korki w Bobolicach


Zwracamy się z APELEM do wszystkich o poparcie naszej inicjatywy, aby podróż na urlop do miejscowości nadmorskich nie upłynęła w koszmarnych kilkukilometrowych korkach.

Swoje poparcie dla naszej inicjatywy możesz wysłać na adres: odblokuj@bobolice.plMożesz udzielić nam poparcia wysyłając e-mail na adres: odblokuj@bobolice.pl

lub wpisując w okienko swój adres e-mail i nacisnąć poniżej przycisk "wyślij".GALERIA: Bobolickie korki - kliknij tutaj


Koncepcja budowy dwóch rond w mieście Bobolice


"Udzielam poparcia dla inicjatywy Władz Samorządowych Gminy Bobolice w związku ze staraniami budowy rond na terenie miasta Bobolice.
Uważam, że przyczyni się to w znacznym stopniu do zlikwidowania problemu korków i zatorów w ruchu drogowym w sezonie letnim."http://www.ngo.powiat.koszalin.pl
http://www.bobolice.pl/1procent-w-gminie-Bobolice/995
http://www.ngo.pl
http://bobolice.pl/Galeria/71
http://www.bobolice.pl/Zostan-dawca/1552
http://www.bobolice.pl/ZDROWA-GMINA/1315
http://www.sportowapolska.eu
https://bobolice.esp.parseta.pl/
http://mapa.pf.pl/linkdotejstrony.html#S-pCdUzpcup
http://bobolice.pl/Archiwum/74
http://monitorpolski.gov.pl
http://dziennikustaw.gov.pl
http://www.wzp.pl
http://www.szczecin.uw.gov.pl
http://www.bobolice.pl/program-profilaktyki-chorob-serca/107
http://www.rpo.wzp.pl
http://www.ewt.wzp.pl/
http://www.prow.wzp.pl
http://www.lepszawies.pl
http://www.parseta.pl
http://www.pomerania.org.pl/aktualnosci.php
http://made-in-koszalin.pl/

Szczegółowa prognoza pogody