Bobolicka sieć współpracy

31.10.2020

A A A

Aktywna działalność organizacji pozarządowych jest elementem spajającym i aktywizującym społeczność lokalną, dla bieżącej działalności istotne znaczenie ma zarówno wymiana doświadczeń z innymi organizacjami, jak i współpraca z organami samorządu terytorialnego. Dlatego też postanowiliśmy zaktualizować naszą bazę danych organizacji pozarządowych, działających na terenie miasta i gminy Bobolice. Stanie się ona doskonałym źródłem wiedzy i platformą wymiany doświadczeń - "dobre praktyki".


Baza danych organizacji pozarządowych wymaga systematycznej, rzetelnej aktualizacji, tak aby dane w niej zawarte stanowiły wiarygodne i pewne źródło informacji. Zainteresowany obok danych teleadresowych, uzyska informację jaką działalnością zajmuje się organizacja oraz kto prezentuje organizację.


Efektem stosowania procedury będzie aktualna i kompletna lista organizacji pozarządowych, co może wpłynąć na kontakty gminy z tymi organizacjami oraz pozwoli gminie lepiej korzystać z zasobów organizacji. Liczymy, że będzie ona ważnym źródłem informacji o funkcjonujących organizacjach pozarządowych, a jej kolejne aktualizacje - również dzięki zaangażowaniu się samych organizacji pozarządowych - będą coraz lepsze i pełniejsze.


Do aktualizacji informacji zawartych w bazie danych organizacji pozarządowych stosowany jest kwestionariusz ankiety dostępny poniżej, który należy wypełnić i przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: promocja@bobolice.pl lub przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego.
http://www.ngo.powiat.koszalin.pl
http://www.bobolice.pl/1procent-w-gminie-Bobolice/995
http://www.ngo.pl
http://bobolice.pl/Galeria/71
http://www.bobolice.pl/Zostan-dawca/1552
http://www.bobolice.pl/ZDROWA-GMINA/1315
http://www.sportowapolska.eu
https://bobolice.esp.parseta.pl/
http://mapa.pf.pl/linkdotejstrony.html#S-pCdUzpcup
http://bobolice.pl/Archiwum/74
http://monitorpolski.gov.pl
http://dziennikustaw.gov.pl
http://www.wzp.pl
http://www.szczecin.uw.gov.pl
http://www.bobolice.pl/program-profilaktyki-chorob-serca/107
http://www.rpo.wzp.pl
http://www.ewt.wzp.pl/
http://www.prow.wzp.pl
http://www.lepszawies.pl
http://www.parseta.pl
http://www.pomerania.org.pl/aktualnosci.php
http://made-in-koszalin.pl/

Szczegółowa prognoza pogody