Bobolicka sieć współpracy

31.10.2020

A A A

Bobolice, 5.02.2015 r.


Ogłoszenie wyników w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych gminy Bobolice w 2015 r.


Miejsce i czasu konkursu: Bobolice,

* termin ogłoszenia konkursu - 7 stycznia 2015 r.

* termin składania ofert - 28 stycznia 2015 r.

* termin posiedzenia Komisji Konkursowej - 4.02.2015 r.Imiona i nazwiska członków komisji konkursowej:

1. Halina Michalak - Inspektor ds. Promocji, Kultury i Współpracy,

2. Maja Wiśniewska - Inspektor ds. Promocji, Turystyki, Kultury Fizycznej i Rozwoju Gminy,

3. Renata Jarzyńska - reprezentant organizacji pozarządowych (sekretarz Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach), do opiniowania ofert w zakresie zadań:

* upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

* wsparcie materialne osób najuboższych na terenie gminy Bobolice,

* kultura i sztuka,

* programy pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu i współuzależnionymi, w tym prowadzenie klubu abstynenta, punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych oraz działania związane z leczeniem, rehabilitacją i reintegracją osób uzależnionych oraz zapobieganie negatywnym skutkom następstw nadużywania alkoholu,

* pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

* przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

4. Marzena Kordek - reprezentant organizacji pozarządowych (prezes Stowarzyszenia Aktywności Społeczno - Artystycznej "Po Drodze" w Bobolicach) do opiniowania ofert w zakresie zadań:

* programy przeciwdziałania przemocy, w tym prowadzenie punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy domowej,

* aktywizacja osób starszych.


Liczba zgłoszonych ofert: 13


Oferty odpowiadające warunkom konkursu: 13


Oferty nie odpowiadające warunkom konkursu lub zgłoszone po terminie: 0


Wysokość przyznanych środków publicznych:
Lp. Nazwa organizacji - oferenta Rodzaj zadania Wysokość dotacji przyznanej w 2015 r. w zł
1. Ośrodek Rehabilitacyjno - Postresocjalizacyjny w Darżewie Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 5.000,00
2. Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Przymierze" w Bobolicach Programy pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu i współuzależnionymi, w tym prowadzenie klubu abstynenta, punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych oraz działania związane z leczeniem, rehabilitacją i reintegracją osób uzależnionych oraz zapobieganie negatywnym skutkom następstw nadużywania alkoholu 25.000,00
3. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach Aktywizacja osób starszych 2.000,00
4. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach Programy przeciwdziałania przemocy, w tym prowadzenie punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy domowej 24.000,00
5. Stowarzyszenie Aktywności Społeczno - Artystycznej "Po Drodze" w Bobolicach Kultura i sztuka 3.000,00
6. Miejsko - Gminny Ludowy Klub Sportowy "Mechanik" Bobolice Upowszechniania kultury fizycznej i sportu 55.000,00
7. Ludowy Klub Sportowy Iskra / SP Kłanino Upowszechniania kultury fizycznej i sportu 4.000,00
8. Ludowy Klub Sportowy Iskra Kłanino Upowszechniania kultury fizycznej i sportu 25.400,00
9. Ludowy Klub Sportowy Grom Świelino Upowszechniania kultury fizycznej i sportu 33.600,00
10. Uczniowski Klub Sportowy Gulki Bobolice Upowszechniania kultury fizycznej i sportu 10.000,00
11. Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIA Bobolice Upowszechniania kultury fizycznej i sportu 24.000,00
12. Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej BICYKL Bobolice Upowszechniania kultury fizycznej i sportu 5.000,00
13. Ludowy Klub Sportowy RADEW Kurowo Upowszechniania kultury fizycznej i sportu 6.000,00
------------------------------------------------------------


http://www.ngo.powiat.koszalin.pl
http://www.bobolice.pl/1procent-w-gminie-Bobolice/995
http://www.ngo.pl
http://bobolice.pl/Galeria/71
http://www.bobolice.pl/Zostan-dawca/1552
http://www.bobolice.pl/ZDROWA-GMINA/1315
http://www.sportowapolska.eu
https://bobolice.esp.parseta.pl/
http://mapa.pf.pl/linkdotejstrony.html#S-pCdUzpcup
http://bobolice.pl/Archiwum/74
http://monitorpolski.gov.pl
http://dziennikustaw.gov.pl
http://www.wzp.pl
http://www.szczecin.uw.gov.pl
http://www.bobolice.pl/program-profilaktyki-chorob-serca/107
http://www.rpo.wzp.pl
http://www.ewt.wzp.pl/
http://www.prow.wzp.pl
http://www.lepszawies.pl
http://www.parseta.pl
http://www.pomerania.org.pl/aktualnosci.php
http://made-in-koszalin.pl/

Szczegółowa prognoza pogody