Bobolicka sieć współpracy

31.10.2020

A A A

27 kwietnia 2012 r. Rada Miejska w Bobolicach przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia hejnału miasta Bobolice i zasad jego używania. Tym samym Pan Igor Jankowski stał się autorem hejnału miasta Bobolice.


Zapis nutowy hejnału miasta Bobolice:

bobolice-14570.jpgUCHWAŁA NR XVII/152/12 RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie ustanowienia hejnału miasta Bobolice i zasad jego używania.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21 marca br., w Urzędzie Miejskim w Bobolicach komisja konkursowa oceniająca zgłoszone kompozycje w konkursie na hejnał, spotkała się a autorem zwycięskiego utworu - panem Igorem Jankowskim. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze.


Na początku spotkania Pani Burmistrz Mieczysława Brzoza powitała zebranych, przedstawiła poszczególnych członków Komisji. W odpowiedzi na pytanie pana Igora wyjaniła, że ideą konkursu było wzbogacenie lokalnej tożsamości, stowrzenie wyróżnika, który będzie identyfikował lokalną społeczność.


Pan Igor Jankowski skorygował informacje, które dostępne są w internecie, jakoby tworzył nasz hejnał przez 7 dni. Prawdą jest, że stworzył 7 hejnałów, każdego dnia jeden. Podkreślił, też, że wykonawcą hejnału zgłoszonego do konkursu jest jego przyjaciel pan Michał Koniarski - hejnalista ze Szczecina. W rozmowie pan Igor stwierdził, że do skomponowania tego utworu natchnęła go wypowiedź jednej z mieszkanek Bobolic nadana w Telewizji, że hejnał ma być skoczny i radosny. Życie nie jest słodkie, warto takim hejnałem wnieść nutkę optymizmu w nasze życie.


ZDJĘCIA


------------------------------------------------------------------------------------


Zwycięzcą konkursu na Hejnał Miasta Bobolice został pan Igor Jankowski z Koszalina. Jego kopozycja zgłoszona pod nr 2 zdobyła największe uznanie Komisji Konkursowej. W kwietniu br. uchwała w sprawie ustanowienia hejnału i zasad używania zostania poddana pod obrady Rady Miejskiej w Bobolicach. W chwili zatwierdzenia kompozycja stanie się hejnałem Bobolic.

Mieszkańcy Bobolic po raz pierwszy usłyszą hejnał podczas uroczystego otwarcia tegorocznych Dni Bobolic w lipcu br.

Zwycięzcy serdecznie gartulujemy!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Komisja oceniająca kompozycje zakończyła swoje prace.


28 lutego br. odbyło się ostatnie spotkanie Komisji oceniającej kompozycje zgłoszone w konkursie na Hejnał Miasta Bobolice. Po trudnych obracach, pełnych konstruktywnej i owocnej dyskusji została wybrana kompozycja, która po uchwaleniu przez Radę Miejską stanie się obowiązyującym hejnałem Bobolic.

Zgodnie z regulaminem konkursu zwycięzca zostanie poinformawy listownie i informacj zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie do 15 marca 2012 r.


Zapraszamy do galerii zdjęć z ostatniego spoatkania.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trwają prace komisji oceniającej nadesłane kompozycje konkursie na Hejnał Miasta Bobolice


9 lutego odbyło się pierwsze spotkanie komisji oceniającej prace nadesłane w konkursie na hejnał miasta Bobolice. W 9 osobowym składzie komisja sprawdziła nadesłane zgłoszenia pod względem formalnym - czy spełniają wymagania określone w regulaminie konkursu. W sumie nadesłano 41 zgłoszeń. Dodatkowo 4 zgłoszenia wpłynęły po terminie, nie były brane pod uwagę przy ocenie formalnej.

Na początku spotkania pani Burmistrz Mieczysława Brzoza powitała zebranych i przedstawiła porządek obrad. Na przewodniczącego komisji zebrani jednogłośnie wybrali panią Burmistrz Mieczysławę Brzozę.

Przypomnijmy, że konkurs miał charakter otwarty, skierowany był do muzyków ? kompozytorów, instrumentalistów, wszystkich zainteresowanych osób, którym bliska jest tradycja, kultura, piękno oraz promocja naszego miasta. Kompozycje należało nadesłać na adres: Urzędu Miejskiego w Bobolicach do dnia 31 stycznia 2012 r.

Do oceny merytorycznej zostało dopuszczonych 66 kompozycji - utworów. Z przyczyn formalnych komisja odrzuciła 5 zgłoszeń.

Utwory zostały zakodowane, aby przy późniejszej ocenie zachować bezstronność.

Podczas kolejnego spotkania, które odbyło się 10 lutego o godz. 12.30 Gimnazjum im. Agaty Mróz- Olszewskiej w Bobolicach komisja przystąpiła do odsłuchiwania przesłanych kompozycji. W tym dniu na wysokiej klasy i jakości sprzęcie przesłuchano 17 utworów.

Następne spotkania odbędą sie w terminach:

* 15 luty 2012 r. godz. 12.30

* 21 luty 2012 r. godz. 13.00

* 28 luty 2012 r. godz. 13.00


Niżej zdjęcia z pierwszego posiedzenia Komisji. Zapraszamy do GALERII


Zdjęcia z trzeciego spotkania - GALERIA.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Burmistrz Bobolic Mieczysława Brzoza ZARZĄDZENIEM NR 16/12 BURMISTRZA BOBOLIC z dnia 2 lutego 2012 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny kompozycji zgłoszonych w konkursie na hejnał Miasta Bobolice powołała w skład Komisji następujące osoby:

1) Mieczysławę Brzozę - Burmistrza Bobolic,

2) Dariusza Michalaka - dyrektora Gimnazjum im. Agaty Mróz - Olszewskiej w Bobolicach,

3) Krzysztofa Czajkowskiego - radnego Rady Miejskiej w Bobolicach, sołtysa sołectwa Łozice,

4) Wojciecha Koniecznego - Kierownika Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Bobolicka,

5) Krzysztofa Sitarza - dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach,

6) Annę Malazdrę - przedstawiciela Towarzystwa Ekologiczno - Kulturalnego w Bobolicach, nauczyciela Szkoły Podstawowej im. H.Sienkiewicza w Bobolicach,

7) Jadwigę Glaser - przedstawiciela Bobolickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,

8) Joannę Jankowską - przedstawiciela Stowarzyszenia Aktywności Społeczno - Artystycznej "Po Drodze" w Bobolicach

9) Halinę Michalak - inspektora ds. Promocji, Kultury i Współpracy - protokolant.


Niżej do pobrania tekst zarządzenia.


-------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA!!!


W związku ze zbliżającym się ostatecznym terminem nasyłania prac konkursowych (do 31. stycznia 2012 r.) informujemy, że dla zachowania bezstronności przy ocenie kompozycji, przesłane utwory zostaną zakodowane.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Burmistrz Bobolic

ogłasza Konkurs na Hejnał Miasta Bobolice


Konkurs ma charakter otwarty, skierowany jest do muzyków - kompozytorów, instrumentalistów, wszystkich zainteresowanych osób, którym bliska jest tradycja, kultura, piękno oraz promocja naszego miasta. Kompozycje należy nadesłać na adres: Urzędu Miejskiego w Bobolicach

do dnia 31 stycznia 2012 r.


Celem konkursu jest:

* uzyskanie projektu muzycznego - hejnału Miasta Bobolice o wybitnych walorach ideowo-artystycznych;

* wzbogacenie tradycji kulturalnych miasta;

* rozszerzenie akcentów promujących miasto;

* podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta.


Organizator przewiduje dla zwycięzcy konkursu nagrodę pieniężną w wysokości 2500 zł.


Prace należy przesyłać na adres: Urząd Miejski w Bobolicach, ul. Ratuszowa 1, 76 - 020 Bobolice, z dopiskiem "KONKURS NA HEJNAŁ BOBOLIC". Prace można również składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego, w sekretariacie.


Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do 15 marca 2012 r.


Regulamin konkursu wraz z załacznikami do ściągnięcia niżej.LINK DO AUDYCJI W KRONICE POMORZA ZACHODNIEGOhttp://www.ngo.powiat.koszalin.pl
http://www.bobolice.pl/1procent-w-gminie-Bobolice/995
http://www.ngo.pl
http://bobolice.pl/Galeria/71
http://www.bobolice.pl/Zostan-dawca/1552
http://www.bobolice.pl/ZDROWA-GMINA/1315
http://www.sportowapolska.eu
https://bobolice.esp.parseta.pl/
http://mapa.pf.pl/linkdotejstrony.html#S-pCdUzpcup
http://bobolice.pl/Archiwum/74
http://monitorpolski.gov.pl
http://dziennikustaw.gov.pl
http://www.wzp.pl
http://www.szczecin.uw.gov.pl
http://www.bobolice.pl/program-profilaktyki-chorob-serca/107
http://www.rpo.wzp.pl
http://www.ewt.wzp.pl/
http://www.prow.wzp.pl
http://www.lepszawies.pl
http://www.parseta.pl
http://www.pomerania.org.pl/aktualnosci.php
http://made-in-koszalin.pl/

Szczegółowa prognoza pogody