Bobolicka sieć współpracy

31.10.2020

A A A

DZIAŁANIA:

1. Organizacja Jarmarku Inicjatyw Społecznych w Bobolicach

2. Cykl szkoleń dla organizacji pozarządowych

3. Wydanie folderu pt. "Dobre praktyki NGO w Gminie Bobolice"

4. Platforma internetowa organizacji pozarządowych w gminie Bobolice

5. Konferencja pt. "Bobolicka sieć współpracy" oraz II Jarmark Inicjatyw Społecznych.
http://www.ngo.powiat.koszalin.pl
http://www.bobolice.pl/1procent-w-gminie-Bobolice/995
http://www.ngo.pl
http://bobolice.pl/Galeria/71
http://www.bobolice.pl/Zostan-dawca/1552
http://www.bobolice.pl/ZDROWA-GMINA/1315
http://www.sportowapolska.eu
https://bobolice.esp.parseta.pl/
http://mapa.pf.pl/linkdotejstrony.html#S-pCdUzpcup
http://bobolice.pl/Archiwum/74
http://monitorpolski.gov.pl
http://dziennikustaw.gov.pl
http://www.wzp.pl
http://www.szczecin.uw.gov.pl
http://www.bobolice.pl/program-profilaktyki-chorob-serca/107
http://www.rpo.wzp.pl
http://www.ewt.wzp.pl/
http://www.prow.wzp.pl
http://www.lepszawies.pl
http://www.parseta.pl
http://www.pomerania.org.pl/aktualnosci.php
http://made-in-koszalin.pl/

Szczegółowa prognoza pogody