Bobolicka sieć współpracy

31.10.2020

A A A

Ochotnicza Straż Pożarna w Bobolicach

KRS: 0000116212

Cel szczegółowy: Ochotnicza Straż Pożarna Bobolice / OSP Bobolice/

ul.Warszawska 8,76-020Bobolice

powiat koszaliński, woj.zachodniopomorskieSzkoła Podstawowa im. H.Sienkiewicza w Bobolicach

Nr KRS 0000031762

Cel szczegółowy 1%:

424242000084 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Bobolicach


Szkoła Podstawowa w Drzewianach

Numer KRS 0000031762

Cel szczegółowy 1% - Szkoła Podstawowa w Drzewianach.


Przedszkole Samorządowe w Bobolicach

Numer KRS 0000031762

Cel szczegółowy 1% - 010800000152 Przedszkole Samorządowe w Bobolicach

Po przekazaniu rozliczenia do Urzędu Skarbowego prosimy o dostarczenie potwierdzenia do Przedszkola - druki dostępne w Przedszkolu.


Zespół Szkół Publicznych w Dargini

Nr KRS: 0000031762

Cel szczegółowy 1%: 011316000001, Zespół Szkół Publicznych w Dargini


Uczniowski Klub Sportowy "Olimpia" Bobolice

Nr KRS 0000111283

w rubryce " Cel szczegółowy 1%: " należy wpisać "KOZPN - dla UKS Olimpia Bobolice".


Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy "Mechanik" Bobolice

Nr KRS 0000111283

w rubryce "Cel szczegółowy 1%: " należy wpisać "KOZPN - dla LKS Mechanik Bobolice".


Ludowy Klub Sportowy "GROM" Świelino

Nr KRS 0000111283

w rubryce " Cel szczegółowy 1%: " należy wpisać "KOZPN - dla LKS Grom Świelino".


Uczniowski Klub Sportowy "Gulki" Bobolice

Nr KRS: 0000720261

Cel szczegółowy 1%: Uczniowski Klub Sportowy GULKI w Bobolicach


Justynka Boberska - choruje od urodzenia na MPDZ, niedosłuch obustronny, bardzo silną krótkowzroczność OP-13 ,OL-15 ,opóźniony rozwój psychoruchowy i epilepsję, wymaga stałej i długotrwałej rehabilitacji oraz wszechstronnej stymulacji rozwoju.

Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą"

W formularzu PIT wpisz numer:

KRS 0000037904

W rubryce "cel szczegółowy 1%" należy wpisać: 5920 Boberska Justyna


Joanna Jankowska - choruje na wrodzoną, nieuleczalną chorobę - mukowiscydozę

Nr KRS: 0000064892

Cel szczegółowy 1%: 1% na leczenie JOANNY JANKOWSKIEJ


Paweł Piasecki - od urodzenia choruje na dystrofię mięśniową typu DUCHENNE"A

Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą"

Nr KRS: 0000037904

Cel szczegółowy: 8549 - Piasecki Paweł - darowizna na pomoc i ochronę zdrowiaProsimy o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym pola "Wyrażam zgodę".


Zdajemy sobie sprawę z tego, że lista ta nie jest pełna. W związku z tym prosimy o zgłoszenie się organizacji, instytucji, osób z terenu gminy Bobolice w celu jej uzupełnienia. Informacje o instytucjach, osobach, które mogą uzyskać 1% podatku na terenie naszej gminy prosimy przekazać za pośrednictwem poczty email na adres: promocja@bobolice.pl.http://www.ngo.powiat.koszalin.pl
http://www.bobolice.pl/1procent-w-gminie-Bobolice/995
http://www.ngo.pl
http://bobolice.pl/Galeria/71
http://www.bobolice.pl/Zostan-dawca/1552
http://www.bobolice.pl/ZDROWA-GMINA/1315
http://www.sportowapolska.eu
https://bobolice.esp.parseta.pl/
http://mapa.pf.pl/linkdotejstrony.html#S-pCdUzpcup
http://bobolice.pl/Archiwum/74
http://monitorpolski.gov.pl
http://dziennikustaw.gov.pl
http://www.wzp.pl
http://www.szczecin.uw.gov.pl
http://www.bobolice.pl/program-profilaktyki-chorob-serca/107
http://www.rpo.wzp.pl
http://www.ewt.wzp.pl/
http://www.prow.wzp.pl
http://www.lepszawies.pl
http://www.parseta.pl
http://www.pomerania.org.pl/aktualnosci.php
http://made-in-koszalin.pl/

Szczegółowa prognoza pogody